బద్వేలు: బద్వేలు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో సోమవారం స్పందన కార్యక్రమం జరిగింది ఆర్డీవో ఆకుల వెంకటరమణ సమస్యలకు సంబంధించి ప్రజల నుండి వినతులు స్వీకరించారు వినతులు ఇచ్చిన వారి నుంచి సమస్యలు విన్నారు ప్రతి సమస్య కు సంబంధించిన వినతి పత్రాలు
ప్రజలనుండి స్వయంగా ఆర్డిఓ తీసుకున్నారు వారి సమస్యలు విన్నారు పలు సమస్యలకు సంబంధించి సంబంధిత అధికారులతో ఆర్డీవో స్వయంగా మాట్లాడడం జరిగింది

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *