Tag: పుల్లగూర రామాంజులు   జన్మదిన వేడుకలు

పుల్లగూర రామాంజులు   జన్మదిన వేడుకలు 

అన్నమయ్య జిల్లా జాతీయ BC సంక్షేమ సంఘము జిల్లా అధ్యక్షుడు పుల్లగూర రామాంజులు   జన్మదిన వేడుకలు రోజు సాయంత్రం రాయచోటి టౌన్, మదనపల్లి రోడ్డు భాను హరి రెసిడెన్సీ నందు అన్నమయ్య జిల్లా జాతీయ BC సంక్షేమ సంఘము జిల్లా అధ్యక్షుడు…